Siste Nytt

Fnb fremmet i dagens Fylkesting i Rogaland denne interpellasjonen der de ber om at overskudd fra Skyttel og av salg av Flyt fra Ferde skal gå tilbake til veiformål. Ikke overraskende så ville ikke Fylkestinget realitetsbehandle saken. Kun Frp og Fnb støttet dette. Så hva sier dette egentlig om vårt demokrati? Er det slik at folkeopinioen ikke lengre gjelder for hva slags saker som skal realitetsbehandles, fordi det er en del politikere som er blitt så høye på pæra og avviser en sak som er viktig for folk? Hva forteller det oss egentlig ? Interpellasjoner som vanlige folk kan rette mot kommunestyrer o.l. har dessverre liten og null betydning, denne delen av demokratiet er rett og slett ikkeeksisterende da de aller fleste saker , akkurat som denne, blir avvist. Så hvordan kan man da bli hørt? Kanskje okkupasjon av en talerstol er på sin plass igjen ? ...
View on Facebook
Fnb i Stavanger vil på førstkommende tirsdag fremme en interpellasjon I Fylkestinget om at alle indirekte og direkte inntekter vedrørende bompenger eller bompengeselskaper øremerkes veifomål. Vi vil følge med å se hvem som stemmer for / imot , eller om denne interpellasjonen i det hele tatt blir tatt opp som sak. ...
View on Facebook