Siste Nytt

Her er KNA sitt høringssvar i forbindelse med Ekspertutvalgets råd og anbefalinger i forhold til fremtidens bompenger/ veiprising. Vi legger merke til at de ikke nevner med ett ord om de støtter/ikke støtter ekspertutvalgets råd om å fjerne timesregel og månedstak, noe vi helst skulle sett KNA hadde en mening om. ...
View on Facebook
Vi vet egentlig ikke hva vi skal si om dette høringssvaret om fremtidige bompenger/ veiprising fra Vegfinans. Vi trodde vel kanskje at de skulle komme med et svar som var mere utdypende enn dette. Så hva mener dere ? ...
View on Facebook
Lindeveien i Stavanger opplever mye "bomsniking", noe som er forståelig at folk gjør for å berge sin økonomi. Det er mere uforståelig at Frp som omtaler seg som motstandere av bompenger faktisk foreslår å sette opp en bomstasjon for at snikere ikke skal slippe unna... Er det ikke langt billigere å sette opp et gjennomkjøring forbudt skilt istedenfor en bomstasjon til 3 millioner som bilistene blir belastet regningen for ? Frp har her spilt fallitt som bompengemotstandere lokalt i Stavanger. Det ryktes også at ordfører i Sandnes kommune snuser litt på å få innført full pris for elbilene. Vi får se om dette blir en sak etterhvert. ...
View on Facebook
Vi i organisasjonen vil takke alle medlemmer og følgere for året som har gått. Det har vært et år utenom det vanlige, en pandemi har rast over hele verden og også Norge har fått merke dette. Selv om det har vært restriksjoner, anbefalinger og smittevernregler å forholde seg til har vi kommet gjennom også dette året. 2020 vil for alltid stå som et av de mest utfordrende årene etter krigen. Selv om det har vært nedstenginger, digitale møter og andre utfordringer knyttet til situasjonen i år har det skjedd små men ikke ubetydelige ting i bompengesakene rundt om. Kan kort nevne bymiljøpakken Nord-Jæren, der forsvant rushtidsavgiften og flere bomstasjoner fikk endret innkrevingsretningen. Bomringen i Kristiansand stanser innkrevingen fra 1. januar, selv om det er uvisst hvor lenge dette vil vare. Bompengeinnkrevingen på sidevegene ifm E-6 ble stanset i desember. Det har vært en pågående kamp for å redusere ferjeprisene langs vestlandskysten. Det har vært et trykk mot bompenger som også har gjort at store prosjekter som blandt annet ferjefri E-39 har måttet gjennomgås på nytt. Alt dette og alle de andre lokale sakene rundt om kommer som et resultat av at folk står opp og sier ifra at dette ikke er greit lenger. Men kampen er på ingen måte over, neste år vil bli enda viktigere å opprettholde og øke trykket mot denne ordningen. Kan også nevne kort at vi i organisasjonen var tidlig ute med anbefaling om stans i bompengeinnkrevingen for å gjøre det enklere for folk å velge bil istedet for kollektivt i den situasjonen som oppstod rundt koronapandemien som slo inn over landet. Dette ble kontant avvist av samferdselsdepartementet der de elegant sendte den ballen videre til fylkes- og kommunepolitikerne. Dette måtte avgjøres lokalt men det ville ikke komme ekstra midler fra departementet for å kompensere for dette. Dette viste oss også hvor medmenneskelig statsråd Hareide egentlig er. Videre er ivrer han etter å få inngå flere byvekstavtaler med flere byområder i landet.Vi vet at det foregår intense forhandlinger flere steder i landet for å få vedtatt nye byvekstavtaler, andre steder forhandles det for å forlenge eksisterende avtaler. Dette må og vil få et større fokus.Når vi vet at veldig mange rammes hardt av denne innkrevingen, mange sliter med å få endene til å møtes, da kan vi ikke sitte stille og se på. Hvert år havner over en halv million bompengesaker hos inkassoselskaper, flere titalls tusen har fått sperret sine Autopass-avtaler som følge av dette. De får dermed ikke rabatter, de får ikke passeringstak, timesregelen i bomringene gjelder heller ikke for dem. Dette viser med klartekst hvor urettferdig og usosial denne innkrevingen av avgifter er. Politikerne viser heller ingen vilje til å ta tak i denne utfordringen, de bare fortsetter som før og kjører over folk. Når man stiller spørsmål rundt dette får man bare svadasvar tilbake som, "har man ikke råd til bompenger, har man heller ikke råd til bil". Dette er så arrogant og viser hvor lite dem bryr seg. Dette må det settes et mye større trykk på og vi vil det kommende året utfordre våre folkevalgte mye hardere. For å kunne gjøre dette er vi også avhengig av en større medlemsmasse, oppfordrer derfor alle som vil bidra inn i dette arbeidet om å melde seg inn i organisasjonen. Gå inn på vår hjemmeside og meld deg inn, du bidrar da til at vi kan fortsette denne saken for å få fjernet denne innkrevingsmåten. www.bomfrittnorge.no/Til slutt vil vi få sende våre tanker og medfølelse til alle berørte i den tragiske hendelsen i Ask i Gjerdrum. Vi føler med dere og våre tanker går spessielt til de som er direkte berørt og til de savnede og deres pårørende. Med disse ord ønsker vi alle et Riktig Godt Nyttår.Ta vare på hverandre. ...
View on Facebook