Når man ser og hører hvordan den politiske styringen fungerer i landet, hva som opptar politikerne og hvordan dem behandler folks utfordringer kan man saktens begynne å lure. Vi ser nå skammelig høye strømpriser, vi ser økende drivstoffpriser, økende matvarepriser og nå snakkes det så varmt om innføring av Veiprising (som i realiteten er det samme som bompenger bare mye dyrere og rammer enda bredere). Alt dette får de holde på med uten at de bryr seg om hvordan dette slår ut for den enkelte innbygger. Og ikke bryr de seg om hva folk måtte ytre seg og mene. Dette gjelder ikke bare den sittende regjeringen, det gjelder hele systemet fra storting via regjering og helt ut til fylkes- og kommunestyrene. Det er partipolitisk krangling, skittkasting frem og tilbake mellom partiene og ingen ser ut til å ha forstått hva en folkevalgt egentlig er! Som folkevalgt er det din forbannede plikt å høre på innbyggerne, det er ikke innbyggerne som skal høre på de folkevalgte! Vi har tidligere sett hvordan bompengeopprøret begynte å utvikle seg, vi har sett vindkraftmotstandere, vi har sett ferjeopprør, vi har sett et opprør mot nedleggelse av fødeavdelinger, vi har sett en bondeopprør, vi ser nå et opprør mot de skammeligt høye strømprisene. Hva om vi samkjørte alle disse opprørene, løfte frem alle sakene under samme fane. Hva om det neste gang er Stortinget som blir "kuppet" og ikke et lokalt bystyre.....??NOK ER NOK!!!! ... See MoreSee Less
View on Facebook