Siste Nytt

Da har vi fått svar på vår henvendelse til Samferdselsdepartementet. Ikke fått svar fra Finansdepartementet ennå. Her er svaret fra Samferdselsdepartementet."-Svar på henvendelserVi viser til tre henvendelser fra Bomfritt Norge av 27. oktober, 17. november og 25. november.Vi takker for innspillene. Samferdselsdepartementet er kjent med sakene dere henviser til, og de håndteres av de berørte partene. Finanstilsynets vedtak knyttet til Fremtind Forsikring og Fremtind Service ligger til klagebehandling i Finansdepartementet. Overskuddet som bompengeselskapene sitter igjen med etter salget av utstederdelen er å anse som bompenger, og skal benyttes slik at det kommer trafikantene til gode. Med hilsenBente Elgar (e.f.)underdirektørKari Johanne Hjeltnesprosjektlede."Som man her ser svarer de ikke på spørsmålene vi sendte inn, de omgår svarene med å svare på noe vi ikke har spurt om. Vi stillte følgende spørsmål; - "Fremtinds eierskap i Fremtind Service er i strid med finansforetakslovens forbud mot å drive annen virksomhet. Loven slår fast at finansforetak ikke kan drive annen virksomhet enn det som følger av tillatelsene foretakene har fått. Dette kan heller ikke gjøres gjennom datterforetak."Det samme kan vi også si om Gjensidige sine oppkjøp av utstedervirksomhetene til Ferde og Vegamot. Hvorfor skjer dette? Er det mangel på kontroll, er det noe feil med lover og regler?Fortsatt hører vi ingenting fra ansvarlige politikere. Hvordan er det mulig at en slik betent sak som bompengeinnkreving ikke har bedre oppfølging? Hvorfor reagerer ikke våre såkalt folkevalgte? Her er det storkapitalen som får drive på i beste cowboystil og totalt ignorere både regler, lover og etikk. Hvem tror de at de er?Alle vet at bompengeordningen, slik den er i dag, er urettferdig og usosial, bidrar til økende forskjeller. Men at store kapitalsterke selskaper skal få kjøpe seg inn og hente ut utbytte av bompengeinnkrevingen viser at dette ikke kan fortsette. Nå må bremsene på og dette må reverseres. NOK ER NOK.Hvordan stiller Samferdselsministeren seg til disse anklagene og påstandene og hva vil ministeren evt. gjøre med dette? Hva tenker ministeren om at bompengeselskapene benytter seg av innkrevere som bryter lover?Disse spørsmålene og anklagene fra oss har Samferdselsdepartementet valgt å ikke svare på, derfor sender vi dette inn på nytt i håp om at det vil komme en uttalese fra Samferdselsministeren. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Som tidligere fortalt har vi forsøkt å få svar på noen spørsmål rundt bompengeinnkrevingen som foregår av forsikringsselskaper nå. Tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) var lite villig til å uttale seg om dette. Derfor var det naturlig å sende et nytt brev til den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård. Det er også sendt likelydende brev til finansministeren da dette er snakk om brudd på Finansforetaksloven. Det virker å være samme fraværende holdninger fra de nyvalgte statsrådene og fortsatt har ingen av departementene svart på vår henvendelse.Gjentatte purringer har heller ikke gitt resultater. Man kan jo stille seg spørsmål hvorfor det ikke kommer svar.Vi mener fortsatt og har ment hele tiden at bompenger er feil måte å finansiere infrastrukturen, den rammer urettferdig, usosialt og er til tider diskriminerende. Når vi også ser at store selskaper, som Gjensidige og Fremtind, får innpass i denne "industrien" så er det mer enn bare finansiering av infrastruktur som ligger bak. Vi har også oppfordret NRK til å se på dette, kanskje andre saker også rundt denne "bompengeindustrien", for å sette fokus på hvor pengene egentlig tar veien. Hvor mye går egentlig i lomma på disse aktørene og hvor mye går egentlig til bompengefinansiert infrastruktur? Når vi ser den ene bompakken etter den andre kommer med bekymringer for det er for lite penger, det varsles om høyere satser of rushtidsavgifter for å hente inn igjen det "tapte".Selv om fokuset rundt bompengene har falmet i det siste mener vi at det kan være høyst aktuelt å sette et nytt lys på dette, særlig med tanke på alle de som faktisk sliter og havner utenfor pga. dette. Samtidig må vi begynne å se på hva politikerne egentlig mener når det kommer til veiprising, en ordning som vil bli mye mer kostbar for hvermansen og igjen ramme hardest de som har minst.Legger ved våre henvendelser til departementene når det gjelder forsikringsselskapenes overtakelse av Autopassutstederne."-Samferdselsminister Jon-Ivar NygårdFørst må jeg få gratulere med statsrådsposten.Det blir nok både en synlig og utfordrende ministerpost, mange gode prosjekter som skal tas stilling til. Vår første henvendelse til den nye statsråden gjelder en sak vi ikke fikk svar på fra din forgjenger Knut Arild Hareide. Kanskje vi kan få svar fra den nye statsråden. Sender også dette til den nye Finansministeren da det i hovedsak gjelder Finansdepartementet vel så mye som samferdselsdepartementet, selv om det dreier seg om bompenger.Det foregår så mye innen denne bompengeinnkrevingen som burde vært tatt tak i. Regler og lover blir brutt, det finnes ingen ledelse som tar tak i dette. Om det dukker opp saker prøver man febrilsk å holde det skjult for offentligheten.Vi har sett det i den såkalte Ferde-saken, der ble det avdekket mange brudd på regler og lover. Forsøk på anmeldelse ble blankt avvist av politiet, politikerne oppførte seg som vanlig, ingen reaksjoner derfra heller. Heller ikke når Datatilsynet gransker og finner feil og mangler reagerer politikerne. En varslet bot på 5 millioner burde kanskje sette igang noen røde lys, men nei, ingen reaksjon. Nå er det konkludert i Ferdesaken og Ferde ilegges en bot på 5 millioner for brudd på personvernforordningen.Neste ut nå er Fremtind forsikring. De har ved hjelp av sitt datterselskap Fremtind Service nå kjøpt opp utstedervirksomhetene til Fjellinjen, Vegfinans og Bompengeselskapet Nord og henter nå ut et utbytte på bompengeinnkrevingen. Nå har Finanstilsynet konkludert med at eierskapet er i strid med finansforetaksloven. "Fremtinds eierskap i Fremtind Service er i strid med finansforetakslovens forbud mot å drive annen virksomhet. Loven slår fast at finansforetak ikke kan drive annen virksomhet enn det som følger av tillatelsene foretakene har fått. Dette kan heller ikke gjøres gjennom datterforetak."Det samme kan vi også si om Gjensidige sine oppkjøp av utstedervirksomhetene til Ferde og Vegamot. Hvorfor skjer dette? Er det mangel på kontroll, er det noe feil med lover og regler?Fortsatt hører vi ingenting fra ansvarlige politikere. Hvordan er det mulig at en slik betent sak som bompengeinnkreving ikke har bedre oppfølging? Hvorfor reagerer ikke våre såkalt folkevalgte? Her er det storkapitalen som får drive på i beste cowboystil og totalt ignorere både regler, lover og etikk. Hvem tror de at de er?Alle vet at bompengeordningen, slik den er i dag, er urettferdig og usosial, bidrar til økende forskjeller. Men at store kapitalsterke selskaper skal få kjøpe seg inn og hente ut utbytte av bompengeinnkrevingen viser at dette ikke kan fortsette. Nå må bremsene på og dette må reverseres. NOK ER NOK.Hvordan stiller Samferdselsministeren seg til disse anklagene og påstandene og hva vil ministeren evt. gjøre med dette? Hva tenker ministeren om at bompengeselskapene benytter seg av innkrevere som bryter lover?Samtidig oppfordrer vi samferdselsministeren til å se til Buskerudpakken, se hvordan de ønsker å inngå en byvekstavtale der, uten bruk av bompenger. Det er faktisk mulig om man bare er litt kreativ og snur ting litt på hodet, hva er det man ønsker å løse, hvordan kan dette gjøres osv.Vi venter med spenning på statsrådens svar på dette.Vi vil publisere dette, både om det kommer svar og om det ikke kommer svar.Mvh Jan Ove SikvelandLeder Bomfritt Norge - NOK ER NOK" ... See MoreSee Less
View on Facebook