Det er tydelig at det er en ukultur i disse bompengeselskapene. Alle sakene rundt Ferde og bomsjef Trond Juvik viser dette. Nå må samferdselsdepartementet ta sitt ansvar på alvor. Vi har flere ganger kommentert rundt dette, også stilt spørsmål til departementet, som dem ikke har svart på. Nå er det så mange saker rundt Ferde som vel viser at det trengs en skikkelig opprydding, fjerning av hele ordningen når det ikke kan stoles på at våre felles innkrevde penger forvaltes på en trygg og sikker måte.


Please follow and like us: