Hvorfor bli medlem?

Organisasjonen Bomfritt Norge jobber målrettet for å avskaffe bompenger som finansiering av veiprosjekter lokalt og nasjonalt. Med et medlemskap hos organisasjonen Bomfritt Norge hjelper du Bomfritt Norge å komme inn på høringer i landets største politiske arena; Stortinget. Flere medlemmer gir oss større slagkraft i kampen mot bompenger.

Ditt medlemsskap i Bomfritt Norge vil gjøre oss sterkere og bedre rustet til å oppnå gjennomslag for vårt mål, et bomfritt Norge. Du vil få informasjon om vårt arbeid gjennom Facebook, våre websider og vår nyhetsmail.
Hvis du ønsker å bidra aktivt i kampen, ta kontakt med oss på Facebook eller på mail medlemservice@bomfrittnorge.no

Medlemskap kr. 150,- kan betales med VIPPS eller med Kort, denne informasjonen fremkommer ved innmelding.

Hjelp med skjema