Om Oss

Org.nr. 921 421 990

Bomfritt Norge – NOK er NOK er en ideell, partiuavhengig og landsdekkende
interesseorganisasjon som i all hovedsak skal drive med opplysningsarbeid
samt være en rådgivende lobbyvirksomhet som skal påvirke det politisk miljøet i bompengesaken.

Bomfritt Norge – NOK er NOK ble stiftet 9. september 2018 for å være en samlende organisasjon for grupper rundt omkring i Norge som ønsker å ha
en støttende partner som kan jobbe på et nasjonalt nivå.

Bomfritt Norge – NOK er NOK har som formål å jobbe mot alle
bompengeordninger i Norge, med hovedvekt på de som brukes til finansiering
av samferdselsprosjekter i Norge.

Vårt formål er:

– jobbe for å fremme det norske folks interesser mot bompenger ovenfor kommune, fylke og storting.

– fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for bompengemotstandere

Les våre vedtekter her